Du er her: 

Vielse

Det er muligt at blive viet i folkekirken, når enten brud eller brudgom eller begge er medlem af folkekirken.

Som medlem af folkekirken har man ret til at få foretaget en vielse i kirken i det sogn, hvor man bor. Der er dog også mulighed for at få foretaget en vielse i en anden kirke, som man har en særlig tilknytning til. Det kan f.eks. være kirken i det sogn, hvor brudens eller brudgommens forældre bor, eller en anden kirke, som en af brudeparret af andre grunde har en særlig tilknytning til.

Der bliver normalt ikke givet tilladelse til, at en vielse kan foregå et andet sted end i en kirke, bortset fra situationer, hvor det kan være nødvendigt, at vielsen foregår på et hospital eller en anden institution.

Når parret henvender sig for at aftale vielse, skal de medbringe deres dåbs- eller navneattester. 
Før vielsen kan foregå skal parret desuden hos bopælskommunen have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at de opfylder betingelserne for at blive gift. Den dag, hvor vielsen foregår, må prøvelsesattesten højest være 4 måneder gammel.

Parret skal henvende sig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor de ønsker, at vielsen skal ske, for at træffe aftale om vielsen. Det er normalt, at præsten før vielsen ønsker en samtale med brudeparret, hvor man bl.a. kan gennemgå vielsens forløb samt aftale, hvilke salmer der skal synges.

Ægtefæller beholder som hovedregel deres egne efternavne, når de gifter sig. De kan imidlertid tage hinandens mellem- og efternavne, hvis de er enige om det.
Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal udfylde blanketten "Navneændring på bryllupsdagen". 
Man kan finde blanketten og oplysninger, om hvad man skal gøre, ved at klikke her.