Navneændring

Den nye navnelov har lempet på reglerne for, hvad der kan lade sig gøre.

På Ankestyrelsens hjemmeside er de mest almindelige regler forklaret. Klik her for at komme til hjemmesiden.

Hvis du ønsker at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du ansøge om det online på borger.dk (du skal bruge dit NemID).
Ansøg om navneændring, læs mere vedr. navneændring generelt samt navneændring af børn her.
 
Det koster 490,- kr. (2018-takst) at få lavet en navneændring (undtagen ved vielse).

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet, men skal gennemføres af statsforvaltningen. Sognet vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.