Navneændring

Den nye navnelov har lempet på reglerne for, hvad der kan lade sig gøre.

På Ankestyrelsens hjemmeside er de mest almindelige regler forklaret. Klik her for at komme til hjemmesiden.

Hvis du ønsker at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du udfylde blanketten "Navneændring" og sende den til sognepræsten. Læs mere vedr. navneændring generelt samt navneændring af børn her.
På borger.dk kan du også udfylde og sende blanketten elektronisk via din NemID.
 
Det koster 480,- kr. (2017-takst) at få lavet en navneændring (undtagen ved vielse).

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet (eller hos personregisterføreren i Sønderjylland), men skal gennemføres af statsforvaltningen. Sognet (eller personregisterføreren) vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.