Du er her: 

Villerslev Kirkegård

Villerslev Kirkegård drives sammen med Hurup Kirkegård.

Her på siden kan du finde kontaktoplysninger på Kirkegårdskontoret samt læse om, hvordan man får et gravsted, gravstedsformer samt finde vedtægt og link til den aktuelle prisliste.

Kirkegårdskontoret

Kontoret er beliggende ved siden af kirken i Hurup på Kirkevej 42, 7760 Hurup Thy.
Tlf. 97 95 13 55.

Bjarne Hove Hummelshøj Lauritsen

Kirkegårdsleder
Tlf. 97 95 13 55
post@hurup-kirkegaard.dk

Jesper Sloth Obel

Gravermedhjælper

Heidi Høiriis

Gravermedhjælper

 

Årets gang på kirkegården

Medio marts - gartnere genansættes, thuja-hække klippes, gran fjernes.

Ca. 1. april - forårsblomster udplantes.

Maj / juni - anlæg af gravsteder påbegyndes, større vedligeholdelsesopgaver påbegyndes.

Ca. 1. juni - sommerblomster udplantes.

Juli / august - bøgehække og taks klippes.

Ultimo oktober - grandækning påbegyndes og er færdiggjort ca. 1. december.

Aftale om gravsted

På hjemmesiden for Hurup Kirkegård, http://www.hurupkirke.dk/kirkegaard/aftale-om-gravsted/, kan man læse, hvordan man får lavet aftale om et gravsted samt hvilken hjælp der tilbydes til det praktiske ved gravstedet.

Gravstedsformer

Skal man vælge en kiste- eller urnebegravelse?
Skal det være gravsted eller i plæne?
Skal det være et gravsted som familien selv passer eller et som passes af kirkegårdens personale?
Det er meget individuelt, hvad man ønsker, og når man vælger begravelsesform, vil det ofte være en afvejning mellem:

  • Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse
  • Familiens tradition og hvad familien finder mest rigtig
  • Økonomi og praktiske overvejelser.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige gravstedsformer.

Kistebegravelse

Kistegrave er fredet i 30 år.
Kistebegravelse er dyrest, idet kistegravstedet er større end et urnegravsted, og det skal passes dobbelt så lang tid grundet fredningstiden.

Vi tilbyder 2 forskellige typer kistegravsteder på Villerslev Kirkegård - traditionelt gravsted samt ½ traditionelt, ½ plæne gravsted. Læs mere om de 2 typer nedenfor.

Traditionelt gravsted
Det "klassiske" gravsted, hvor der også er størst frihed ved valg af beplantning, bunddække, gravsten osv.
Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

½ traditionelt, ½ plæne gravsted
Hybridform mellem plæne og traditionelt gravsted.
Kan passes af pårørende eller af kirkegårdspersonalet.

Urnebegravelse

Urnegrave er fredet i 15 år.
Hvis man skal have en urne begravet, må man gerne være med ved urnenedsættelsen. Urner nedsættes ikke før spørgsmålet om familiens tilstedeværelse er afgjort.
Vi tilbyder 2 forskellige typer urnegravsteder på Villerslev Kirkegård - traditionelt gravsted samt fællesplæne. Du kan læse mere om disse nedenfor, men, der kan også altid begraves urner i et gravsted beregnet til kister.

Traditionelt gravsted
Denne type har færrest klausuler for 
beplantning mv.
Den eneste type urnegravsted, hvor 
pårørende kan vælge selv at passe 
gravstedet.

Fællesplæne
Dette gravsted kaldes også "de ukendtes grav".
Urnen nedsættes i plæne, og ved den fælles mindesten kan der lægges blomster.
Fællesplænen passes af kirkegårdens personale.

Gravsten

Gravstenen er det vigtigste element på et gravsted. Det placeres centralt, og det skal holde gennem hele gravstedets tid på kirkegården - ofte mere end 30 år.

På nogle gravsteder er der bestemmelser om gravstenens størrelse og udseende, men der er stadig stort spillerum på de fleste gravsteder. Besøg stenhuggerne og få inspiration.

De nærmeste stenhuggerier er:

Vedtægt

Nedenfor findes vedtægten for Villerslev Kirkegård (klik på billedet, og vedtægten åbner i en ny fane).