Du er her: 

Hørdum-Skyum menighedsråd

Henny Kragh Klit
Formand

Meldbjergvej 4, Stagstrup
7752 Snedsted
Tlf. 22 81 17 01
h.klit_skyum@godmail.dk

Morten Bjerregaard
Næstformand og kirkeværge (Hørdum Kirke)

Svinget 11, Koldby
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 67 57 /
61 34 99 21
svinget11@altiboxmail.dk

Niels Anders Frøkjær Smed
Kasserer

Gisselbækvej 21, Hørdum
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 53 02 /
41 43 89 49
n-anders-f-smed@mail.tele.dk

Villy Thinggaard
Kirkeværge (Skyum Kirke)

Knakkergårdsvej 6, Skyum
7752 Snedsted
Tlf. 60 49 66 59
estervilly2@gmail.com

Gustav Sieg Sørensen
Kontaktperson, sekretær

Tårnvej 56, Hørdum
7752 Snedsted
Tlf. 51 72 46 73
gustav.sieg.60@godmail.dk

Martin Aeppli


Tinggårdsvej 2, Skyum
7752 Snedsted
Tlf. 24 89 97 52