Du er her: 

Hørdum Kirke

Nedenfor kan du læse lidt om kirken.
Informationer vedr. kirkegård og menighedsråd findes via boksene til højre.

Kirken er beliggende på Thorsvej 25A, Koldby, 7752 Snedsted.

Hørdum kirke er fra omkring år 1170. Gamle kilder beretter, at der hvor tårnet ligger, skal der have været tingsted, hvor man dyrkede Odin og Thor. Ved restaureringen i 1955 fandt man under kirkens gulv rester af en gammel trækirke, der har været sammenbygget med granitkoret, som er kirkens ældste del. Apsis, kor og skib er fra romansk tid.

I 1884 blev der bygget en klokkekam på østmuren fra det nedrevne tårn, og øverst blev der sat et smedejernskors. Det moderne, særprægede tårn blev bygget i 1955 som en kopi af et forsvarstårn. Da kirken fik nyt tårn, blev smedejernkorset sat til side, men blev i 1990 sat frem på alteret som afløser for det gamle trækors.

Mosaikruden i apsis med den sejrende Kristus er fra 1955.

Kirkens romanske døbefond har fire indristede kors. Kande og fad er fra 1990.

Renæssanceprædikestolen af Aalborgtype med de fire evangelister er fra 1625.

I våbenhuset ses Thor-stenen, der blev fundet ved udgravningen til tårnet i 1954. Den har ligget med billedsiden nedad og tjent som nederste trin ved trappe i kirken. Billedet forestiller Thor, der forsøger at fange Midgårdsormen. Eneste danske sten med gengivelse af nordiske myter. 

Mod sydøst i Hørdum sogn ligger den gamle herregård Irup, der var kirkens ejer indtil 1912. De to epitafier er over Chr. Helverskov og fru Hedvig von Itsen til Irup.

Læs mere og se flere billeder fra kirken HER.